ES LLOGA AMARRATGE DE 12,00 x 4,25 METRES, ANUAL O PER MESOS, AL ''CLUB VELA BLANES''.

AMARRATGE DE 12,00  x 4,25 METRES MOLT BEN UBICAT, AL CLUB VELA BLANES.

ES POT LLOGAR NOMÉS DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU O TOT L'ANY. 

 

PREUS PER CONTRACTE MÍNIM D'UN ANY

Socis C.V.B.: 500€/mensuals IVA inclòs.

No socis: 600€/mensuals IVA inclòs.

 

PREU LLOGUER JULIOL I AGOST

4.000€ IVA inclòs.

 

PREU LLOGUER JULIOL O AGOST

2.000€ IVA inclòs.